De ontstaansgeschiedenis

Voetbalvereniging Gieten werd opgericht in 1925. Dat wil niet zeggen dat er daarvoor niet al in Gieten werd gevoetbald. In 1909 werd de eerste voetbalvereniging opgericht en aangenomen mag worden dat er vanaf dat jaar in Gieten het voetbalspel werd gespeeld. Er was een reden voor dat vele jongens uit Gieten zich aangetrokken voelden tot het voetbalspel. Zij gingen in die tijd naar de voetbalclub “Achilles” uit Assen onder andere om hun favoriet te zien spelen. Wie was die favoriet? Niemand minder dan een plaatsgenoot, J. Nijenhuis (de latere notaris van het dorp). Het is algemeen bekend dat in Drenthe de voetbalclub “Achilles” als eerste werd opgericht. Deze vereniging heeft er veel toe bijgedragen dat het voetbalspel in Drenthe populair werd. Achilles werd opgericht in 1894.

Leden van de in 1909 in Gieten opgerichte voetbalvereniging waren o.a. R. Wiegman, de gebroeders Nijenhuis, gebroeders Kluiving (Eext), G. Duursema, H. Meijeringh, H. Baas en H. Engelsman. Een van de grootste problemen in die tijd was uiteraard het vinden van een geschikt terrein. Men slaagde er echter in een bespeelbaar veld te krijgen door met man en macht een stuk heideveld te egaliseren aan de Asserstraat, achter de woning thans bewoond door Jacob Moek. Ook is er korte tijd nog gespeeld op een weiland, dat het eigendom was van mevr. Zegering. Hier mocht gespeeld worden van oktober tot april. Een bescheiden huur moest hiervoor worden betaald. De jaarlijkse huursom bestond uit………. een nieuwe pijp voor de knecht van het bedrijf, de heer J. Zikken. Veel spelers hebben dan slechts een stuiver als weekloon.

Helaas was deze club geen lang leven beschoren. De belangstelling voor de voetbalsport was echter gewekt en in de oorlogsjaren 1914-1918 werd dan ook weer een nieuwe vereniging opgericht; de “Gieter Boys”. De leden wisten met grote inspanning een stuk heideveld achter in het Zwanemeerbos bespeelbaar te maken. Later werd ook nog gespeeld op een stuk heideveld in de buurt van het Boekweitenveentje en op een stuk grasland achter het stationskoffiehuis. De vereniging “Gieter Boys” kende vele ups en downs. De belangstelling voor het voetbalspel werd gaandeweg groter en zo werd in 1925 een nieuwe vereniging opgericht – VV Gieten -, die tot de huidige dag is blijven bestaan.