Ereleden en leden van verdienste

Op dit moment kent onze vereniging 35 bijzondere leden (4 ereleden en 31 leden van verdienste). Tot erelid wordt iemand benoemd die veel voor de vereniging heeft betekend. De benoeming geschiedt, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering. Lid van verdienste wordt men zodra men 50 jaar lid is van de vereniging. Bijzonder lid van verdienste kan men worden indien men een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de vereniging.

Ereleden
J. Lanjouw
Jt. Warners
H. Martens (erevoorzitter)
H. Oosting
Leden van verdienste
H. Bebingh
H. Boswijk
L. Driebergen
H. Eleveld
J. Elling
J. Everts
E. Haagsma
G. Harders
J. Hatzmann
J. Hazelhoff
H. Hilbolling
L. Hollander
W. Joel
J.R. Joling
L. de Jonge
Geert Lutjes
Ger Lutjes
J. Martens
T. Meertens
F. Pepping
H. Pepping
K. Pepping
G. Rutgers
H. Schuiling
H. Slatius
L. Slatius
P. Thijs
M. Veenhof
J. Warmelts
H. van Zelst
H. Zwiers
Drager KNVB-waarderingsspeld in goud
H. Hilbolling, H. Martens, J. Lanjouw en G. Bults
 
Drager KNVB-waarderingsspeld in zilver
Jt. Warners

Drager KNVB-waarderingsspeld in brons
-