Ereleden en leden van verdienste

Op dit moment kent onze vereniging 30 bijzondere leden (4 ereleden en 26 leden van verdienste). Tot erelid wordt iemand benoemd die veel voor de vereniging heeft betekend. De benoeming geschiedt, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering. Lid van verdienste wordt men zodra men 50 jaar lid is van de vereniging.

Ereleden
J. Lanjouw
Jt. Warners
H. Martens (erevoorzitter)
H. Oosting
Leden van verdienste
H. Boswijk
L. Driebergen
J. Elling
J. Everts
E. Haagsma
G. Harders
J. Hatzmann
H. Hilbolling
L. Hollander
W. Joel
J.R. Joling
L. de Jonge
J. Martens
T. Meertens
F. Pepping
H. Pepping
K. Pepping
G. Rutgers
H. Schuiling
H. Slatius
L. Slatius
Geert Lutjes
Ger Lutjes
M. Veenhof
H. van Zelst
H. Zwiers
Drager KNVB-waarderingsspeld in goud
H. Hilbolling, H. Martens, J. Lanjouw en G. Bults
 
Drager KNVB-waarderingsspeld in zilver
Jt. Warners

Drager KNVB-waarderingsspeld in brons
-