Rookbeleid

Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving. Het aantal clubs met een rookvrij beleid voor kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan roken. Het is moeilijker voor kinderen om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Zoals sporters tegen wie zij opkijken, een familielid, een leider of de trainer. Zien roken doet roken. Dagelijks gaat het om meer dan honderd kinderen. En hoewel ook een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan, wordt er langs de lijn nog veel gerookt.

Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de voetbalvereniging. Met een (bijna) rookvrij sportterrein wordt uitgedragen dat niet roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen.

Gelet op het vorenstaande heeft het bestuur daarom volgende regels opgesteld:
- Er wordt niet gerookt in het clubgebouw en in de kleedkamers. Dat is overigens ook wettelijk zo bepaald.
- Het roken langs de velden wordt gedoogd, maar wordt niet wenselijk geacht.
- Binnen de omheining van een speelveld mag echter niet gerookt worden. Dit geldt voor zowel de spelers als de begeleiding van de teams.

Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van deze regels. Aan alle leden en bezoekers van onze accommodatie wordt gevraagd deze regels te respecteren en bij overtreding de overtreder daarop aan te spreken.