Accommodatie Commissie

De accomodatiecommissie draagt er zorg voor dat de voetbalafdeling van het sportcomplex de Goorns er goed bij ligt. De basis van de accomodatiecommissie is de zogenaamde Klussendienst. Deze groep vrijwilligers verricht allerlei werkzaamheden op de vrijdagmorgen zoals kleinschalig groenonderhoud, het onderhoud van trainingsmateriaal, reclameborden, schilderwerk en allerlei onderhoud en aanpassingen aan het clubgebouw. Het resultaat van deze werkzaamheden is dan ook duidelijk zichtbaar, gelet op de goede staat van onderhoud waarin ons complex momenteel verkeert.

Jan SmitDe terreinmeester (Jan Smit) zorgt er wekelijks voor dat de velden wedstrijdklaar zijn middels het aanbrengen van belijning, het plaatsen van de cornervlaggen en de doelnetten.

De keuring van de velden geschiedt door de consul. Hij bepaalt of de speelvelden al dan niet geschikt zijn om competitiewedstrijden op te spelen.

Kortom een groep mensen, waartoe ook de kassier behoort die op de zondagmiddag de entreegelden int, die veel ondersteunend werk verricht en daardoor van groot belang is voor onze vereniging.

Voorzitter
Hendrik Hilbolling

Consul KNVB
Teun Martens

Kassier
Bé Speelman

Terreinmeester
Jan Smit
Leden (Klussendienst)
Riekus de Wit
Harm Martens
Bertus Meertens
Piet Fransens
Jan Lanjouw
Jacob Moek


Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier