• Boutique La Vie
  Hoiting Transport
  Bouwselect
  Namaco
 • HCV
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  Jumbo Abbas
  Mijn Makelaar Meertens
 • coop
  Box14
  sportcafe de Goorns
  De Klok Dranken
 • O&Ki Kindercentrum
 • Nanninga
  Style Hairprofessionals
  Autobedrijf Rob Boerema
  perdon fysiotherapie
 • Voulon Accountants
  jobo
  makelaar nu
  Tegelzetbedrijf Dijk
 • tos
  Grolsch 0.0
  Nedaplast
  Orel
 • Bust Hoveniers
  hotel restaurant Zwanemeer
  Poda Omheiningen
  Zelfpro

Vorderingen beleidsplan februari 2023

Gepubliceerd op:

Zoals bekend werkt het bestuur van VV Gieten aan het beleidsplan 2021-2025. Via deze weg wil het bestuur een update geven over de vorderingen van het beleidsplan.

In de laatste update (juni ‘22) heeft u kunnen lezen dat het doel was om onderstaande doelen gereed te hebben in september/december 2022. Onder elk doel staat de status aangegeven.

- Onderzoek samenwerking met de VV Eext m.b.t. het instellen van een SJO en het meisjes- en damesvoetbal. 
Dit onderzoek is in volle gang. Op dit moment fungeren alle jeugdteams in een ST verband. Binnen onze vereniging vinden momenteel gesprekken plaats over de ervaringen en binnenkort zullen er ook weer gesprekken met VV Eext plaatsvinden.
- Meer gebruik maken van kennis onder de leden, inventariseren wat hierin mogelijk is.
Het bestuur vindt dat dit een doel geen einddatum heeft en dat voor bepaalde zaken altijd gekeken moet worden waar gebruik kan worden gemaakt van kennis onder de leden. Onze vrijwilligercoördinatoren gaan in kaart brengen welke kennis en kwaliteiten aanwezig zijn onder onze leden. 
- Meer voetbalbeleving door oud-leden die op hoog niveau hebben gespeeld meer te betrekken bij de club. 
Het bestuur vindt dat dit een doel geen einddatum heeft en dat voor bepaalde zaken altijd gekeken moet worden waar gebruik kan worden gemaakt van kennis onder de leden.
- Opstellen van een organogram. 
Deze is na de laatste ALV opgesteld en is gepubliceerd op de website onder het kopje 'bestuur'.
- Opstellen van taken en bevoegdheden voor de gehele clubstructuur. 
Na de laatste ALV zijn er een aantal verschuivingen geweest en vallen bepaalde commissies vanaf nu onder een bepaald bestuurslid. Taken van de commissies zijn ongewijzigd, maar bepaalde bevoegdheden zijn veranderd of vervallen. In het organogram is te zien onder welk bestuurslid de commissies zijn ondergebracht. 
- Maak een overzicht van trainers/functies i.r.t. gewenst opleidingsniveau en werk een voorstel uit hoe dit de komende jaren gewaarborgd kan worden.
Dit is uitgewerkt in het technisch beleidsplan. Deze is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
- Organiseer een cursus positief coachen voor alle trainers en andere belanghebbenden.
In het kader van positief coachen is in maart 2022 een theatervoorstelling geweest in onze kantine voor trainers, coaches, leden en bestuursleden voor alle verenigingen in Gieten. Aandacht voor positief coachen moet er altijd zijn en trainingen/cursussen zullen eens in de zoveel tijd worden aangeboden. 
- Jaarkalender opstellen incl. draaiboek en budget voor de Activiteitencommissie. 
De Activiteitencommissie heeft een jaarkalender opgesteld en gaande het seizoen worden (nieuwe) activiteiten uitgewerkt in het draaiboek. Het doel is om met ingang van het komende seizoen te werken met een budget.
- Inventariseren mogelijkheden om de verlichting op het kunstgrasveld naar niveau 2 te optimaliseren. 
Deze mogelijkheden is het bestuur aan het onderzoeken en wil deze bespreken met de gemeente.
- Beoordelen statuten op eigentijdsheid, aandachtspunten zijn o.a. WTBR + termijnen en herverkiezing bestuursleden (september 2022).
In november jl. zijn tijdens een ALV nieuwe statuten goedgekeurd door de aanwezige leden. Met deze statuten voldoet het bestuur aan de aan de eisen van Wet Bestuur en Toezicht Rechtpersonen (WTBR). De wijzigingen ten opzichte van de vorige statuten en de nieuwe statuten zijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
- Rookvrij voetbalcomplex tijdens alle voetbalwedstrijden.
Het bestuur heeft besloten dit voorlopig niet in te voeren. Het bestuur gaat vragen naar het standpunt van de gemeente omtrent dit onderwerp.

Naast enkele bovenstaande doelen werkt het bestuur de komende periode ook aan onderstaande doelen met als doel deze september 2023 gereed te hebben.

Algemeen
- Trends en ontwikkelingen t.a.v. zaterdagvoetbal nauwlettend volgen en ontwikkelingen bij de verenigingen in diverse competities in kaart brengen.
Vrijwilligers
- Inventariseren ledenbestand op inzet en mogelijkheden.
- Inventariseren of het verplicht stellen van taken wel/geen goede optie is/nodig is.
Samenwerking
- Onderzoek de samenwerking met andere verenigingen m.b.t. organisatie (jeugd-) toernooien/activiteiten.
Jeugd
- Inventariseren waar de behoeftes liggen t.a.v. voetballen bij de senioren. Hoe behouden we onze jeugdleden? (Dit doel heeft mei 2022 als einddatum, maar keert jaarlijks terug).
- Instellen van een JeugdRaad.
Sponsoring
- Beschouwing huidige sponsorpakketten.
- sponsoravond/-middag organiseren.
- Inventariseren extra mogelijkheden subsidie- en sponsormogelijkheden.
Accommodatie & materialen
- Haalbaarheid onderzoeken voor een rookvrij sportcomplex tijdens wedstrijden.
- Gesprekken met medegebruikers sportpark “de Goorns” over een rookvrij sportcomplex.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het gehele beleidsplan en de overige actiepunten, dan kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het beleidsplan opvragen. Voor vragen over het beleidsplan is het bestuur te bereiken via hetzelfde e-mailadres.

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier