• Nanninga
  Style Hairprofessionals
  Autobedrijf Rob Boerema
  perdon fysiotherapie
 • Boutique La Vie
  Hoiting Transport
  Bouwselect
  Namaco
 • tos
  Grolsch 0.0
  Nedaplast
  Orel
 • Voulon Accountants
  jobo
  makelaar nu
  Tegelzetbedrijf Dijk
 • Bust Hoveniers
  hotel restaurant Zwanemeer
  Autobedrijf Okken
  Zelfpro
 • HCV
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  Jumbo Abbas
  Mijn Makelaar Meertens
 • coop
  Box14
  sportcafe de Goorns
  De Klok Dranken

Vorderingen beleidsplan

Gepubliceerd op:

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat het beleidsplan 2021-2025 in werking is gegaan. Dit beleidsplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: Gerda Brilleman, Laura Martens, Martin Felix, Bert-Jan ten Hof, Gerard Bults, Stefan Reitsema en Henk Dokter. Deze werkgroep stond onder begeleiding van Anne Prins (senior adviseur Sport Drenthe).

In het beleidsplan wordt gesproken over de koers en kernwaarden van onze vereniging, onze huidige en gewenste profilering, sterke en ontwikkelpunten en kansen en bedreigingen. Hieruit zijn doelen opgesteld voor algemene zaken, doelen op gebied van bestuur en organisatie en doelen voor technische zaken.

Al deze doelen zijn in het beleidsplan uitgewerkt tot actiepunten en geprioriteerd.
De prioritering werkt als volgt:
Prioriteit 1 = URGENT - uitvoering gereed voor einde 2021 (4e kwartaal 2021)
Prioriteit 2 = HOOG - uitvoering gereed voor einde seizoen 2021/2022 (mei 2022)
Prioriteit 3 = NORMAAL - uitvoering gereed voor einde seizoen 2022/2023 (mei 2023)
Prioriteit 4 = LAAG - uitvoering gereed voor einde seizoen 2023/2024 (mei 2024)

Alle actiepunten met prioriteit 1 zijn begin dit jaar afgerond of zijn in werking gesteld en dit geldt vanaf april ook voor een aantal actiepunten met prioriteit 2. Het gaat hierbij om de volgende actiepunten:
● Vaststellen van actiepunten en termijnen door Hoofdbestuur en 4-wekelijks bespreken/bijsturen in vergadering Hoofdbestuur
● Uitwerken missie en visie
● Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator: Peter Eleveld
● Aanstellen van een coördinator voor het werven van fondsen: Jaap Jager
● Aanstellen van een jubileumcommissie die zich bezighoudt met het 100-jarig jubileum van de VV Gieten (2025). Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Anje Glastra, Anne Willem Piening, Geertjan Warners, Harm Groen, Harrie Veldman, Jan Mulder, Wilma Hadderingh en Stefan Reitsema.
● Duidelijke informatie richting trainers/leiders en spelers over wat men tot zijn/haar beschikking krijgt qua kleding en (tranings)materiaal en de verantwoordelijkheid hierin
● Uitgifte van kleding (trainingspakken/jassen, etc.) centraal regelen en uitgifte/inname vastleggen
● Duidelijke afspraken maken over gebruik van trainingsmaterialen/ballen/velden.

Aan deze punten wordt momenteel gewerkt met als doel ze in september 2022 gereed te hebben/in werking te stellen:
● Onderzoek samenwerking met de vv Eext m.b.t. het instellen van een SJO en het meisjes- en damesvoetbal
● Meer gebruik maken van kennis onder de leden, inventariseren wat hierin mogelijk is
● Meer voetbalbeleving door oud-leden die op hoog niveau hebben gespeeld meer te betrekken bij de club
● Opstellen van een organogram
● Opstellen van taken en bevoegdheden voor de gehele clubstructuur
● Jaarkalender opstellen incl. draaiboek en budget voor de Activiteitencommissie
● Inventariseren mogelijkheden om de verlichting op het kunstgrasveld naar niveau 2 te optimaliseren

Tijdens de bestuursvergadering van maart jl. heeft het bestuur besloten om voor een aantal actiepunten meer tijd te nemen.
Het bestuur heeft hiervoor gekozen omdat deze actiepunten de juiste zorg en aandacht verdienen en daar is simpelweg meer tijd voor nodig. Het streven is om deze actiepunten september/december 2022 gereed te hebben. Het gaat hierbij om de volgende actiepunten:
● Beoordelen statuten op eigentijdsheid, aandachtspunten zijn o.a. WTBR + termijnen en herverkiezing bestuursleden (september 2022).
● Rookvrij voetbalcomplex tijdens alle voetbalwedstrijden (december 2022).

Mocht u geïnteresseerd zijn in het gehele beleidsplan en de overige actiepunten, dan kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het beleidsplan opvragen. Voor vragen over het beleidsplan is het bestuur te bereiken via hetzelfde e-mailadres.

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier