• Totalbility
  Buist
  HCV
 • rico
  makelaar nu
  jobo
  Hoiting Transport
 • AA en Hunze
  Jumbo Abbas
  Autobedrijf Okken
  Boutique La Vie
 • Bouwselect
  Box14
  De Klok Dranken
  Style Hairprofessionals
 • Dries Installatiebedrijf
  perdon fysiotherapie
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  sportcafe de Goorns
 • Voulon Accountants
  Mijn Makelaar Meertens
  Nanninga
 • rob
  tos
  coop
  Bust Hoveniers

Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Gepubliceerd op:

Traditiegetrouw organiseren we op de eerste zondag van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst voor onze leden, waarin onze voorzitter, Hendrik Hilbolling, zijn nieuwsjaarsrede voordraagt. Vanwege bekende redenen kan de bijeenkomst dit jaar niet doorgaan. De nieuwjaarsrede van de voorzitter wordt daarom via deze weg geopenbaard.

Oud en Nieuwjaar 2020/2021
En toen was het kerstavond. De nieuwsstroom veranderde ineens. De coronaberichten die het nieuws vanaf maart beheersten, op de verkiezingsnederlaag van Tromp na, werden, hoe belangrijk ook, ineens verdrongen door ander nieuws. De microfoons en camera’s werden gericht op het Verenigd Koninkrijk en op Brussel. Er was een akkoord over de Brexit. De onderhandelaars waren het er met hangen en wurgen over eens geworden onder welke condities de E.U. en het Verenigd Koninkrijk verder zullen moeten na 1 januari als het V.K. uit de E.U. stapt. Maar daar waar dit Brexit nieuws het coronanieuws verdrong, konden de camera’s in Londen blijven om toch weer het nieuwste corona nieuws te brengen. Het corona virus had zich gemuteerd in Engeland en dat bracht een nieuwe variant met zich mee dat zich nog sneller verspreidt en een grotere besmettingskans met zich mee brengt. Nederland gooide gelijk al het inkomende verkeer vanuit Engeland op slot, om dat virus maar buiten de landsgrenzen te houden, met als gevolg chaos bij de havens, veerboten, de Kanaaltunnel en op de vliegvelden bij de vertrekterminals naar de Europese landen. Was de Brexit nu al ingegaan, of was het corona? Voor heel veel mensen geen prettig begin van de Kerst.
Gelukkig hadden we hier in het Noorden van Nederland daar bijna geen last van, hier was in vergelijking tot de rest van ons land amper corona, was de algemene gedachte. Of toch wel? Toen was het daar ineens. Een corona uitbraak in zorgcentrum Dekelhem. Als een donderslag bij heldere hemel. Gieten in het nieuws en wel op een manier die verder rijkt dan de lokale weekbladen. Nieuws, waarvan men niet verwachtte dat het zou gebeuren, maar nieuws waarmee we wel ineens werden geconfronteerd. Als een sluipmoordenaar was het virus binnengedrongen, ondanks de strikte veiligheidsmaatregelen, in het verzorgingstehuis.
De Kerst werd er niet leuker op bij het horen van al dit nieuws. De strengere maatregelen welke de regering heeft afgekondigd twee weken voor Kerst waren overduidelijk zeer noodzakelijk. Om het virus er onder te krijgen zullen deze maatregelen stringent nageleefd moeten worden. We mogen hier niet lichtzinnig mee omgaan, want dan worden we onmiddellijk met de neus op de feiten gedrukt.
Daar waar u gewend bent om de beschouwingen over het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het nieuwe jaar in de kantine tijdens de nieuwjaarsreceptie te horen, moeten we noodgedwongen dit verhaal u doen toekomen via de nieuwsbrief. De omstandigheden noopten ons ertoe om de nieuwjaarsreceptie dit jaar te laten vervallen en vandaar deze keuze.
Moet een nieuwjaarstoespraak van v.v. Gieten dan alleen maar een slechtnieuwsshow zijn over corona en dat soort aangelegenheden?
Nee.
Maar ook wij hebben dit jaar geopereerd onder de door de veiligheidsregio opgelegde maatregelen. Desondanks zijn er binnen onze vereniging toch gevallen van besmetting geconstateerd, met als gevolg dat een aantal leden en bijbehorende gezinsleden in quarantaine moesten. Wij hebben hierop gereageerd door een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het stilleggen van trainingen e.d. Ik weet het, het kan van alle kanten komen aanwaaien, maar toch is voorzichtigheid geboden. En we blijven voorzichtig. We wachten de ontwikkelingen af, maar zodra het er op lijkt dat het weer vertrouwd is om actief bezig te gaan, zullen we dit aan u laten weten.
De KNVB had in november nog het idee om de competitie half januari weer te herstarten bij de amateurs, maar zag al vrij snel in dat dit geen haalbare kaart was. Hoe het nu verder gaat is nog net zo helder als koffiedik en kan geen mens voorspellen. Men gaat gelukkig wel beginnen te vaccineren, maar voordat iedereen aan beurt is geweest, is er al heel wat water door de zee gegaan. Tot die tijd blijf alert en hou je aan de maatregelen die van hogerhand worden opgelegd, want dan is de kans het grootst dat we mekaar gezond en wel zullen terugzien op het voetbalveld.
2020 het coronajaar. 2020 het jaar van de stop gelegde competities. 2020 het bezoek van de commissaris van de koning, Jetta Klijnsma, aan onze vereniging. 2020 geen Kerstzaalvoetbaltoernooi. 2020 ook het jaar dat we eigenlijk de sprong wilden maken naar de 2e klasse, maar net niet lukte omdat we te veel punten hebben laten liggen. 2020 het jaar dat we weer in de Drentse afdeling kwamen. 2020 het jaar waarin we wedstrijden speelden zonder publiek. En waar na enige tijd de competitie helaas weer werd onderbroken. We zaten met Gieten 1 en 2 net in een goeie flow. Gaan we in 2021 de competities nog afmaken? En kunnen we de draad weer oppakken op de manier zoals voor de onderbreking? Wie het weet mag het zeggen. Ik hoop in ieder geval dat het normale leven weer haar intrede zal doen, zodat we met publiek weer van wedstrijden kunnen genieten. Dat we kunnen napraten over hoe wel en hoe het niet moest.
En… dat we weer ons huishoudboekje op peil kunnen brengen, want ook onze inkomstenbronnen hebben een flinke klap te verwerken gekregen. Het missen van de broodnodige kantine inkomsten, en het stoppen van bijdragen van sponsors die i.v.m. corona om economische redenen pas op de plaats moesten maken met sponsoring, terwijl onze vaste lasten wel doordraaiden, hebben er toe bijgedragen dat het saldo niet op peil kon blijven. We hebben er wel voor gezorgd dat we bijdrages van de steunmaatregelen hebben gekregen, om het verlies aan inkomsten enigszins te compenseren. Maar voorlopig zullen we de tering naar de nering moeten zetten. Het is wachten op betere tijden.
Waren er dan ook zaken waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken?
Jazeker.
We hebben met behulp van een aantal sponsors een lang geuite wens gerealiseerd om de kantine van een compleet nieuwe outfit en inrichting te voorzien. Hierbij hadden we het geluk dat de plannen en de financiële onderbouwing al klaar waren voordat er al sprake was van corona, want anders was dit zeker niet gerealiseerd. Ook hebben we de omheining van het hoofdveld met behulp van vrijwilligers een opknapbeurt gegeven. Ook dit project is klaar op het verven van een aantal palen na. De oude kleedkamers zijn voor een deel nieuw ingericht, waarbij er een is ingericht als fitnessruimte. En de ander als opbergruimte voor dagelijks te gebruiken materiaal en schoonmaakspullen. De opslagruimte voor kleding is veranderd zodat de verantwoordelijken hierover er vanaf nu ook beter oog op kunnen houden. Door de vervanging van oude scorebord door een nieuwe zullen we zodra we weer mogen voetballen ook weer kunnen lezen hoe de wedstrijd er voor staat. Ook deze werkzaamheden zijn verricht door onze vrijwilligers met behulp van sponsors.
Zoals u vast wel al weet, zijn we momenteel bezig met het updaten van het beleidsplan. Een werkgroep bestaande uit een doorsnee aantal leden van de vereniging komt al enige tijd bijeen onder leiding van een externe deskundige op dit gebied. Deze groep gaat het plan opstellen waarin het beleid en de visie verwoord staan, hoe de club in de toekomst, zowel op prestatief als ook op recreatief niveau, moet gaan functioneren. Kortom wat is de doelstelling en hoe gaan we dit realiseren. Het nieuwe beleidsplan wordt de basis voor de toekomst van de vereniging.
Er is dit jaar door het werken met een technische commissie en de aanstelling van de hoofdjeugdopleiding al een grote stap voorwaarts gemaakt op het technisch vlak. Met het oog op de toekomst om de concurrentie met de omliggende grotere verenigingen uit Aa en Hunze en andere aanpalende gemeenten aan te kunnen is het van groot belang dat er kritisch wordt gekeken naar het trainings- en wedstrijdniveau van onze jeugdteams. Hoe geven we onze jeugd een opleiding waarvan toekomstige leden zullen zeggen, hier wil ik ook bij horen. Ook willen we hiermee een signaal aan de ouders geven dat ze hun kinderen met een gerust en goed gevoel kunnen laten voetballen bij v.v. Gieten.
Het was u misschien wel al opgevallen dat we in 2020 nog geen Algemene Ledenvergadering hebben belegd. We weten dat uw inspraak en uw bijdrage voor nieuwe ideeën voor onze vereniging van groot belang zijn, maar door deze coronacrisis zijn we niet in staat geweest om deze vergadering waarbij u ook fysiek aanwezig kunt zijn te beleggen. Zodra de mogelijkheid daar is, zullen we deze ALV beleggen. Inmiddels heeft vanwege drukke werkzaamheden Bert Martens te kennen gegeven niet langer als bestuurslid te kunnen functioneren. Wij betreuren het besluit van Bert, een man met een Rood Wit hart, maar respecteren ook zijn beslissing in deze. Om het bestuur weer te completeren hebben we in de persoon van Stefan Reitsema een jonge en gedreven opvolger gevonden die de taak van Bert binnen het bestuur zal over nemen. Bij deze wil ik dan Bert alvast bedanken voor zijn jarenlange inzet, bij de ALV komen we erop terug, en ook Stefan welkom heten binnen het bestuur, met de wens dat hij zich hier snel thuis zal voelen.
Ook de schoonmaak van de kantine en kleedgebouw komt in andere handen. Hillie en Ina hebben jarenlang gezorgd voor schone kleedkamers en dat het gebouw er tiptop uit zag als er gevoetbald moest worden. We willen beide dames nogmaals bedanken voor hun grote inzet al die jaren. De nieuwe schoonmaakploeg zal, zodra de omstandigheden het toelaten, aanvangen met hun werkzaamheden. Wij vertrouwen erop dat ook zij het gebouw in een goede en schone conditie zullen houden.
De supportersvereniging is het afgelopen jaar weer uit het dal gekropen. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft de taken van het voormalige bestuur overgenomen en wil er nieuw leven inblazen. Ze hebben, ook weer vanwege de corona, de omstandigheden niet mee, al was de sinterklaasactie wel een schot in de roos. Van onze kant hopen we dat het tij snel zal keren en dat ze daarna weer met allerlei activiteiten de sfeer en binding in de vereniging zullen stimuleren.
Rond de jaarwisseling is ook meestal de periode dat we bekend maken wie volgend seizoen de selectie gaan trainen en begeleiden. We hadden gehoopt hierover meer duidelijkheid te kunnen geven, maar dat is nu nog niet het geval. Zodra bekend is hoe de invulling van de trainersstaf het volgend seizoen er uit gaat zien, zullen wij u hierover berichten.
Wat het jaar 2021 zal brengen is voor een ieder nog een ongekleurd plaatje. Hoelang blijven we nog in de greep van de corona? Deze lopende competitie afmaken is een utopie. Vervolgen met een halve competitie is een mogelijkheid als er in maart weer gestart kan worden. De competitie voor de helft uitspelen kan ook. Mag er weer publiek bij aanwezig zijn? Wij wensen de KNVB veel wijsheid toe om deze puzzel, waarvan de kaders nog lang niet bekend zijn, op te lossen. Vooralsnog zullen we geduld moeten betrachten alvorens we kunnen roepen: ‘We kunnen weer, dus we gaan weer’.
Zodra het verantwoord is om weer te gaan, zullen we ook weer gaan. Echter niet ten koste van alles. Voetbal is een mooie sport, een sport met veel emotie en fanatisme. Maar het gezonde verstand moet wel zegevieren als we keuzes moeten maken of we wel of niet kunnen gaan.
Ik wil onze sponsors bedanken voor alles wat ze voor ons hebben kunnen betekenen in deze moeilijke tijden en de hoop uitspreken dat deze tijden weer snel zullen verbeteren, zodat jullie de zaken weer op een goeie manier kunnen oppakken.
Ook wil ik onze vrijwilligers bedanken die zich ook dit rare jaar weer hebben opgeofferd om de vereniging draaiende te houden. Top.
Tot slot wens ik u namens v.v. Gieten een voorspoedig 2021 toe en wil ik iedereen wiens gezondheid te wensen over laat, sterkte en een voorspoedig herstel wensen om, zodra het kan elkaar weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten om te genieten langs de velden.
Namens de v.v. Gieten wens ik u een sportief, goed, maar vooral gezond 2021 toe.

Hendrik Hilbolling, voorzitter.

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier