Historie

1982-1983

In de bestuursvergadering van oktober 1981 werd besloten in navolging van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi een eigen zaalvoetbaltoernooi in de nieuwe sporthal te organiseren.

Het moest een toernooi worden voor standaard veldvoetbalelftallen uit de regio. De opzet van het toernooi was het spelen van twee poules met vier teams en een finalepoule met de twee eerst geplaatsten uit de poules. De hoofdprijs bestond uit waardebonnen ter grootte van f150,00. De totale begroting bedroeg f.850,00 De volgende voetbalverenigingen werden uitgenodigd: Annen, Gasselternijveen, Gieterveen, GKC, Rolder Boys, Eext en Nieuw Buinen. Gieten 1 completeerde het aantal deelnemers. Het toernooi werd het “Kerstzaalvoetbaltoernooi” genoemd.

De poules werden gespeeld op 27 en 30 december 1982 en de finale was op zondag 2 januari 1983. Daar op dat moment in Gieten veel zaalvoetbalscheidsrechters waren was het aanstellen van scheidrechters geen probleem. Op het eerste toernooi waren actief: J.H. Venema, Js. Hartlief, H. Bebingh en T. Ypma. De wedstrijdleiding was benieuwd hoe de spelers zich zouden gedragen want het betrof veldvoetballers die nu volgens de zaalvoetbalregels en in een andere omgeving moesten spelen. Het toernooi verliep evenwel zeer sportief en de belangstelling was zeer groot. Ook in de pers werd er de nodige aandacht aan besteed.

Winnaar van het eerste toernooi werd Rolder Boys. Dezelfde ploeg werd in het volgende toernooi helaas door een incident van verdere deelname uitgesloten. In deze periode werd het toernooi financieel ondersteund door Wooncentrum Leever en Jeuring Doe Het Zelfcentrum.

1984-1996

Mede op verzoek van enkele verenigingen werd een splitsing gemaakt tussen afdelings- en KNVB-elftallen en werd het toernooi met een avond uitgebreid. Het KNVB-toernooi bleef bestaan uit twee poules en een finalepoule (met een start van acht elftallen), het Afdelingstoernooi werd in één avond gespeeld met vijf elftallen. De prijzenpot bleef hetzelfde. In deze periode waren vooral Annen en VKW succesrijk.

De toernooien verliepen meestal zeer sportief met vooral op de finalemiddagen een bomvolle sporthal. Radio Drenthe deed verslag van de finalepoules en enkele keren was er een uitzending van TV Drenthe. Uiteraard waren er af en toe ook incidenten hoewel de scheidsrechters er rekening mee hielden dat het veldvoetballers waren. Zoals in 1985 toen de ploeg uit Nieuw Buinen zich zeer onsportief gedroeg ten opzichte van de scheidsrechters.De toernooileiding was dan ook genoodzaakt deze ploeg uit het toernooi te nemen. In 1995 werd ZNC na 10 minuten uit de finale van het toernooi gezet. Niet helemaal helder van geest molesteerden enkele spelers na een gele kaart de scheidrechter.

Ook was er een incident met de scheidsrechters uit Gieten. Tijdens het toernooi in 1988 kwamen er opmerkingen dat er teveel scheidrechters uit Gieten de wedstrijden floten. Daarop besloot de toernooileiding in haar onschuld voor het toernooi in 1989 geen scheidrechters uit Gieten aan te stellen. Dit werd niet in dank afgenomen door de betreffende scheidsrechters. Een brief “op hoge poten” was het gevolg. Tijdens het toernooi in 1990 waren ze weer actief, de toernooileiding had geen reden om aan de onpartijdigheid van de scheidrechters te twijfelen. Bij de finalepoule werden de clublijnrechters vervangen door scheidsrechters, dit om allerlei problemen te voorkomen. Werd de tijdwaarneming tot en met 1988 bij toerbeurt door de scheidsrechters gedaan, in 1989 werd Evert Bos vaste tijdwaarnemer.

Het aanstellen van de scheidsrechters -via de KNVB- werd tot en met het toernooi van 1990 door de toernooileiding verzorgd. Mede door het zojuist genoemde incident werd besloten het aanstellen van scheidrechters uit handen te geven. Dit in overleg met de scheidsrechters. In 1991 werd een scheidsrechtersbegeleider aangesteld in de persoon van Wil Walters. Deze kende de scheidsrechters en kon er voor zorgen dat er op het toernooi dezelfde lijn werd gevolgd. Ook Henk Bebingh was hier nauw bij betrokken. Deze constructie beviel en bevalt uitstekend want tot op heden functioneert het nog tot een ieders tevredenheid.

In 1992 stopt Wooncentrum Leever met de sponsoring. Doeland Jeuring gaat wel door en wordt nu hoofdsponsor van het Afdelingstoernooi. Er wordt een vijfjarig sponsorcontract afgesloten. Dit toernooi gaat vanaf dat jaar dan ook het “Doeland Jeuring Kerstzaalvoetbal- Toernooi Gieten” heten. Univé De Eendracht te Gasselternijveen werd hoofdsponsor van het KNVB-toernooi. Op 26 november 1992 werd een vijfjarig contract getekend. Dit toernooi ging onder de naam: “Univé-Kerstzaalvoetbaltoernooi Gieten” van start. Om deelnemers te krijgen was geen probleem. Vaak werd na het vertrek uit het toernooi gehoord: “bedankt en tot volgend jaar”.

1997-1999

Door het opheffen van de Afdelingen werden beide toernooien in 1997 samengevoegd. Het Afdelingstoernooi is 13 keer gespeeld.

In 1997 werd het contract met Doeland Jeuring niet verlengd. Univé De Eendracht wilde blijven sponsors Het toernooi ging verder onder de naam Univé zaalvoetbaltoernooi Gieten. Aan het hoofdtoernooi namen 15 teams deel, verdeeld over drie poules. Vervolgens werden twee halve finales en een finalepoule gespeeld. De hoofdprijs bedroeg f.500,00. De begroting ging naar naar ca. f.5000,00. In 1999 werd het aantal deelnemende teams uitgebreid met 5 en kwam daarmee op 20. In 1999 trad tijdens de finale de dansgroep “Da Funky Feet “op. De prijzenpot in dat jaar bedroeg f. 1000,00 De Supportersvereniging v.v. Gieten spekte tijdens de toernooien de kas door het spelen van het 21-spel in de hal van de sporthal.

De toernooien waren altijd, ondanks de reeds eerder vermelde incidenten, zeer geslaagd. Toch wilde de toernooileiding gaarne het oordeel weten van de deelnemende verenigingen. Daartoe werd bij de uitnodigingen voor het toernooi 1998 een vragenlijst gevoegd waarop de verenigingen hun meningen, suggesties e.d. kwijt konden. Uit de teruggezonden formulieren kon de conclusie getrokken worden dat men zeer tevreden was met de opzet en organisatie van het toernooi. Een extra stimulans voor de wedstrijdleiding om door te gaan.

2000-2004

Het 19e toernooi (in 2000) werd groter van opzet dan de voorgaande 18 edities. Als nieuwe hoofdsponsor werd aangetrokken C1000 Abbas, het toernooi ging vanaf 2000 dan ook “C1000 Abbas Kerstzaalvoetbaltoernooi” Gieten heten. Er werd een vijfjarig contract afgesloten. In totaal deden er 20 regionale teams (standaard veldvoetbalelftallen) mee. Er werd gespeeld in 4 poules met 5 teams. De nummers 1 en 2 van deze poules en de twee beste nummers drie gingen over naar de twee finalepoules. Voor de finale konden zich 6 teams plaatsen. In 2000 bedroeg de begroting inmiddels f 7000,-, de prijzenpot was gegroeid naar f 2000,-. De hoofdprijs bedroeg f 500,-.

Als opwarmer voor het grote toernooi werd in 2000 voor het eerst een veteranentoernooi georganiseerd. Hiervoor werden 15 regionale veteranenteams uitgenodigd. Univé De Eendracht bleek bereid dit toernooi te sponsors en het toernooi ging van start onder de naam “Univé Veteranen zaalvoetbaltoernooi Gieten“. Het eerste veteranentoernooi werd gewonnen door het zaalteam van Noordvlees Old Stars. Dit team met o.a. Rolf Veneboer, Jan Postma, Leo Driebergen en Gerrit Meringa wist de spannende finale te winnen van Achilles ’94 All Stars met o.a. Alex Visser, Anne Mulder en Jan Piet Bosma. Bij de veteranen konden zowel veld- als reguliere zaalteams meedoen. Er werd gespeeld in 3 poules van 5 teams en 1 finalepoule van 6 teams.

Ook werd voor het eerst een officiële loting voor het toernooi gehouden en wel op 17 oktober 2000. Hiervoor werden uitgenodigd alle deelnemende verenigingen, de sponsors en de pers.

In het Kerstzaalvoetbaltoernooi van 2002 werd gestart met de shoot-out competitie. Dit houdt in dat ieder team 1 speler aanwijst die het team vertegenwoordigd. De spelers mogen om de beurt proberen te scoren tegen een neutrale keeper. Falen zij, dan ligt het team eruit. De speler (team) die uiteindelijk overblijft is de winnaar.

Door de KNVB werd in 2002 de naam “zaalvoetbal” gewijzigd in “futsal”. Ook werd een nieuwe wedstrijdbal geïntroduceerd en wel de zogenaamde “plofbal”. Vooral voor de veldvoetballers was dit wel even wennen. In 2003 werd in het Kerstfutsaltoernooi een tussenronde (herkansingsronde) ingesteld waarbij de nummers drie en vier van iedere poule op een aparte avond speelden. Vier van de acht teams plaatsten zich alsnog voor de halve finales. De beste acht ploegen uit de halve finales gingen naar de kwartfinales en vervolgens gingen er vier ploegen naar de finale. Mede door de sponsors werd het prijzenschema verhoogd.De hoofdprijs ging van € 250,- naar € 500,-. De totale prijzenpot werd verhoogd van € 1195,- naar € 1800,-.

In januari 2005 werd door het Dagblad van het Noorden het jaarlijks wederkerende toernooi om de “Supercup Noord-Nederland” ingesteld. De organisatie hiervan is in handen van het Leekster Voetbalgala. In dit toernooi duelleerden de winnaars van de zes grootste zaalvoetbal-toernooien uit het noorden, geselecteerd door de KNVB. Het ging om de winnaars van het Protos Weering toernooi, de Noordelijk Midwintercup (Friesland), het Jan Kostelijktoernooi (Leeuwarden), het Jan Braltentoernooi (Meppel), het Univé Kerstfutsaltoernooi Gieten en het Leekster Voetbalgala. Het was een compliment voor de organisatie in Gieten om tot de geselecteerden te behoren. Toevallig was Gieten 1 winnaar van het toernooi 2004 en mocht als eerste winnaar van het toernooi in Gieten deelnemen. Het toernooi wordt inmiddels gecompleteerd met de winnaar van het Futsaltoernooi te Scheemda en de winnaar van het voorgaande jaar.

2005-heden

Het sponsorcontract met C1000 Abbas werd niet verlengd. Univé Verzekeringen Noord-Oost bleek bereid naast het Veteranentoernooi ook het hoofdsponsorschap van het KNVB-toernooi op zich te nemen. Het toernooi ging wederom Univé Futsaltoernooi Gieten heten. Het aantal deelnemende verenigingen aan het Univé-Veteranentoernooi werd uitgebreid met 3, zodat het aantal op 18 kwam. In plaats van 5 teams werd nu gespeeld met poules van 6 teams.

In 2006 werd het 25 jarig jubileum groots gevierd. De prijzenpot was beter gevuld dan ooit en er waren optredens van balkunstenaar Nelson de Kok, de jonge breakdancers Dynamic Duo, de dames van Ritma Xtreme en zanger Tony Dekker. Daarnaast werd er een jubileumkrant uitgegeven met daarin een leuk overzicht van 25 jaar historie. Bij de veteranen wist debutant LTC de eerste prijs te pakken, in de finale waren ze met 6-0 duidelijk te sterk voor het Asser Veteranen Team. In het hoofdtoernooi won Muntendam, met een uitblinkende spits Melvin Hesseling, de finale met 4-2 van debutant Veendam 1894. In totaal werden ongeveer 1.700 toeschouwers begroet.

In 2009 werd besloten te stoppen met het Veteranentoernooi. Er kwam nauwelijks publiek op af en de organisatie moest fors geld bijleggen. Tegelijkertijd werd het hoofdtoernooi uitgebreid tot 25 teams.

Algemeen
Vanaf het begin van het toernooi in 1982 tot 1997 werd de organisatie gedaan door het bestuur,waarbij Jan Lanjouw het administratieve gedeelte(zowel voor, tijdens als na het toernooi) verzorgde, Henk Oosting de contacten met de verenigingen had en Jantienus Warners als bestuurslid zaalvoetbal ondersteuning verleende met name richting pers en als wedstrijdleiding.De overige bestuursleden werden ingezet bij o.a. de kaartverkoop, verzorging scheidrechters, ordedienst e.d. Omroepers de eerste jaren waren Jannes Mulder en Hendrik Hilbolling. In verband met de nieuwe opzet van het Kerstzaalvoetbaltoernooi in 1997 werd een toernooicommissie in het leven geroepen, bestaande uit Henk Bebingh en Wil Walters namens de scheidsrechters, Jantienus Warners als bestuurslid zaalvoetbal, Henk Oosting als wedstrijdsecretaris, Anne Willem Piening als bestuurslid activiteiten en Jan Lanjouw als secretaris van de v.v. Gieten. Het doel van de deze commissie was (en is) zich bezig houden met de voorbereiding en organisatie van het Kerstzaalvoetbaltoernooi. De eerste bespreking vond plaats op 9 juni 1997. Aan de orde kwamen o.a. het aanpassen van het reglement, aanpassen prijzengeld en het instellen van een passepartout. Om het bestuur te ontlasten werden Bé Zikken, Dick Driebergen en Jakob Speelman aangetrokken als kaartverkopers.

Tijdens de toernooien deelde Wil Walters de scheidsrechters in en zorgde ervoor dat de scheidsrechters tijdens de toernooien dezelfde lijn trokken en eenduidig floten. Henk Bebingh benaderde de scheidsrechters en was tevens actief als scheidsrechter. Op 14 januari 1998 werd de eerste evaluatie gehouden van de nieuwe toernooi-opzet. Aan het reglement werd toegevoegd dat in het vervolg de finale door twee scheidsrechters zou worden geleid. Ook hadden de scheidsrechters behoefte om na afloop van een poule even na te praten met het bestuur. Vanaf 1998 werd ter voorbereiding van het toernooi jaarlijks enkele keren door de toernooicommissie vergaderd. In 2000 trok Jan Lanjouw zich terug uit de toernooicommissie. De toernooicommissie werd in dat zelfde jaar uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Sponsorcommissie in de persoon van voorzitter Jan Lahuis. Dit om meer co-sponsors aan te trekken waardoor het toernooi financieel aantrekkelijk werd voor de deelnemende verenigingen. Tijdens een overleg in 2000 werd besloten om tijdens de toernooien meer muziek te draaien om meer sfeer te maken. Ook zouden de doelpunten met muziek worden ondersteund. Het 25e toernooi in 2006 was het laatste van initiatiefnemer en voorzitter Jantienus Warners, hij is jarenlang de stuwende kracht achter het toernooi geweest. Momenteel bestaat de toernooicommissie uit: Jan Mulder, algemeen secretaris v.v. Gieten, Bert-Jan ten Hof, wedstrijdsecretaris zaalvoetbal v.v.Gieten, Freddy Odolphy, wedstrijdsecretaris senioren veldvoetbal v.v.Gieten, Bert Martens, bestuurslid activiteiten v.v. Gieten, Jeroen Ottens, penningmeester v.v. Gieten, Peter Eleveld namens Sponsorcommissie v.v.Gieten en Henk Bebingh namens de scheidsrechters.

Tot slot:
Uit bovenvermeld “verhaal” kan worden geconcludeerd dat het zaalvoetbaltoernooi rond de Kerst, georganiseerd door de v.v.Gieten, in ruim 30 jaar is uitgegroeid tot een gerespecteerd en gewaardeerd toernooi. Met ieder jaar veel publieke belangstelling en met de nodige publiciteit in de media. Met sponsors die het toernooi voor de deelnemende verenigingen ook financieel aantrekkelijk maken. Met een goede organisatie. Al deze elementen maken het mogelijk dat het “Kerstzaalvoetbaltoernooi” nog jaren kan voortbestaan.