Jaarvergadering Supportersvereniging VV GIeten
Vrijdag, 21. December 2018, 19:30 - 20:00

De supportersvereniging organiseert in samenwerking met de VV Gieten een kerstklaverjas-, triviant en rummikubtoernooi. Aanvang 21 december 2018 om 20:00 uur. De prijzen zijn mede aangeboden door Keurslager Hilbert Boxem.

Voorafgaand aan het toernooi houdt de Supportersvereniging Gieten haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang 21 december 2018 om 19:30 uur.


Onderstaand de agenda voor de jaarvergadering.

Agenda Jaarvergadering Supportersvereniging Gieten

 

Datum           : Vrijdag 21 december 2018                  

Aanvang       : 19:30 uur

Locatie          : Kantine VV Gieten "De Klim"

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Notulen jaarvergadering 20 oktober 2017
 1. Ingekomen stukken
 1. Jaarverslag penningmeester
 1. Verslag kascommissie
 1. Benoeming leden kascommissie
 1. Bestuursbenoeming

Aftredend: Janetta Meertens en Janny Stoffers

De Supportersvereniging Gieten is dringend op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Als de vereniging geen bestuur kan vormen, heeft ze ook geen bestaansrecht en zal er mogelijk worden besloten de vereniging te ontbinden.

 1. Vaststelling contributie seizoen 2018-2019
 1. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
 1. Rondvraag
 1. Sluiting