• Dries Installatiebedrijf
  perdon fysiotherapie
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  sportcafe de Goorns
 • rico
  makelaar nu
  jobo
  Hoiting Transport
 • AA en Hunze
  Jumbo Abbas
  Autobedrijf Okken
  Boutique La Vie
 • rob
  tos
  coop
  Bust Hoveniers
 • Bouwselect
  Box14
  De Klok Dranken
  Style Hairprofessionals
 • Voulon Accountants
  Mijn Makelaar Meertens
  Nanninga
  Noordvlees

Algemene Ledenvergadering op 8 oktober

Gepubliceerd op:

Op maandag 8 oktober 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden, hét moment voor de leden van Voetbalvereniging Gieten om hun stem te laten horen en bijgepraat te worden over het beleid. Kom dus allen naar de vergadering, die vanaf 20.00 uur in kantine De Klim wordt gehouden.

Agenda:

 1. -Opening
 2. -Mededelingen
 3. -Notulen vorige Algemene ledenvergadering, van 27 november 2017
 4. -Ingekomen stukken
 5. -Jaarverslagen van de:
 6.     -secretaris, inclusief die van de veldvoetbalcommissie
 7.     -zaalvoetbalcommissie
 8.     -jeugdcommissie
 9.     -kantinecommissie
 10.     -accommodatiecommissie

    -sponsorcommissie

 1.     -activiteitencommissie
 2. -Jaarverslag van de penningmeester
 3. -Bestuursverkiezing

Statutair periodiek aftredend zijn: Hendrik Hilbolling, Bert Martens en Freddy Odolphy. Allen hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode en zijn dus herkiesbaar. Daarnaast heeft Arjen Warners kenbaar gemaakt te zullen stoppen als bestuurslid zaalvoetbal. Het bestuur is bezig om een opvolger voor hem te vinden.

 1. -Vaststelling contributies seizoen 2018-2019
 2. -Vaststelling exploitatiebegroting seizoen 2018-2019
 3. -Rondvraag
 4. -Jubilea
 5. -Sluiting

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier